Sam Westerholm, skulptör

”Om min bildvärld.

 

Att pröva seendet och göra om upplevelser till form känner jag som det väsentliga i mitt bildskapande. 

Innehållet buret av god form och blir av vikt för betraktaren. 

Funktion, ljus och innehåll som del i formen är de viktigaste beståndsdelarna i mitt konstnärskap”

 

Sam Westerholm