Kalendarium för galleri BLÅ 2021


9 - 24 januari                 Stängt


30 jan - 14 feb               Stängt


20 feb - 7 mars             Konstinstallation: Kulturvägen på nya äventyr.


13 - 28 mars                   Kees Geurtsen: Målningar  


2 - 18 april                      Gästrik Konst: Marie-Louise Lövblad, Annie Forsberg, Stefan Öhrman  


24 april - 9 maj             Lisa Carlén: Målningar och skulptur


15 - 30 maj                     Fåglar i konst och foto: Målningar, skulptur och foto.


5 -20 juni                        Konstnärer tolkar "Blommor". 


26 juni - 1 aug               Sommarutställningen


7 - 22 aug                       Sv. Konstnärsförbundets samlingsutställning