Kalendarium för galleri BLÅ 2021


9 - 24 januari                 1. Stängt


30 jan - 14 feb               2. Stängt


20 feb - 7 mars             3. Konstinstallation: Kulturvägen på nya äventyr.


13 - 28 mars                   4. Kees Geurtsen: Målningar  


2 - 18 april                      5. "Gästrik Konst" Marie-Louise Lövblad, Annie Forsberg, Stefan Öhrman  


24 april - 9 maj             6. Lisa Carlén: Målningar och skulptur


15 - 30 maj                     7. Fåglar i konst och foto: Målningar, skulptur och foto.


5 -20 juni                        8. Konstnärer tolkar "Blommor". 


26 juni - 1 aug               9. Sommarutställningen


7 - 22 aug                      10.  Sv. Konstnärsförbundets samlingsutställning